Solution

Topsystemhttp://downloads.german-pavilion.com/downloads/image.php?exhibitor_bild_id=41499&max_width=500&max_height=500

Pick By Voice/Röstplock
Våra truckdatorer är certifierade både för Vocolects och TopSystems produkter. Man kan köra deras BT Headset direkt mot våra MTC6 och DLT truckdatorer. Vi är också återförsäljare för TopSystems produkter i Norden. Ring oss för vidare information och offert.

Läs mer…

 

forcam-gmbhForcam

Forcam MES system
FORCAM:s MES-system Factory Framework är tekniskt världsledande. Det möjliggör en förbättringsprocess på alla nivåer i produktionen (Shop Floor Management – SFM). Factory Framework samlar in och standardiserar realtidsdata från olika typer av maskinstyrningar. Signalerna levererar webbaserade jämförbara driftsdata (produktion, stillestånd, ställtid) vilket resulterar i öppen och tillförlitlig utvärdering. Dessutom överförs data från produktionen till företagets MPS/ERP system som möjliggör kontrollerad planering av order och resurser.
Mer än 50.000 maskiner är anslutna till FORCAM i hela världen.
Företag öka sin produktivitet med upp till 20% – vi garanterar 10%

Läs mer…

 

RFID1
RFID

Under en längre tid har marknaden varit förväntansfull på RFID. Dagens teknik är stabil och priset per förbrukningsdel har kommit ner. Detta gör att fler och fler kunder ser områden där de kan investera och samtidigt få ROI på kort tid. Vi samarbetar med både tillverkare och konsulter inom detta område.

Läs mer om RFID