Pick By Voice

Control Center

Allt alltid överskådligt!

  • Orderadministration
  • Användaradministration
  • Hårdvaruadministration
  • Trådlös telefoni
  • Statistik

Effektiv planering och styrning av
plockningsflödena!

En förutsättning för ett optimerat plockningsarbete vid
logistikcentra och för högeffektiv orderavveckling är en god och
noggrann planering.
Inom ramen för elektronisk varuplockning ger Lydia®-ControlCenter
från topsystem en tydlig och överskådlig bild av de orderdata som
överförs från varuhanterings- eller lageradministrationssystemet.
Med Lydia®-ControlCenter har planeraren alltid översikt över
samtliga processer, och kan reagera i realtid på flaskhalsar och
förseningar i orderavvecklingen, t.ex. genom att sammanföra
mindre order eller dela upp stora, eller allokera vissa order till vissa
plockare.

Pick by Voice Software-serien Lydia® levererar effektiv, papperslös
plockning.
Data från de PDA: er där Lydia® körs, kan granskas av planeraren
via apparatadministrationen, och vid behov också skickas vidare
till enskilda plockare via den inbyggda telefonifunktionen.
Givetvis passar Lydia®-ControlCenter inte bara till bevakning av
talapplikationer, utan även till multimodala lösningar.
ControlCenter är helt egenutvecklat av topsystem. Den kan
kopplas ihop utan problem till alla Oracle- och MS SQL-databaser.
Programvaran hanterar flera klienter, vilket gör att flera personer
samtidigt har åtkomst till den.

Lydia® voice picking produktvideo

Offertförfrågan

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev